KOUČING PRE FIRMY

V koučingu pre Vašu firmu vychádzam z vlastného osvedčeného know-how. Zručnosti a vedomosti, ktoré využívam, som nadobudla počas mojej viac ako 20 ročnej praxe na rôznych manažérskych a leaderských pozíciách v stredne veľkých spoločnostiach, zahraničných firmách a korporáciách. 

 

Psychológia podnikania -

relácia BIZNIS na TA3

Začali ste podnikať, ale vášmu biznisu sa veľmi nedarí. Kde je chyba? Tajomstvo je možno aj v správnom tíme. Ako si ho vybrať? A pomôže oddeľovanie pracovného života od toho súkromného?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky som odpovedala v relácii BIZNIS na TA3.

To je dôvod, prečo poznám pracovný život z Vašej strany stola. Pracujem pri koučingu a tréningoch tak, aby ste informácie, ktoré dostanete, mohli ihneď pretaviť do praxe.

Koučing pre firmy slúži na optimalizáciu pracovného prostredia danej spoločnosti, dosahovanie stanovených cieľov a zlepšenie celkového  jej pôsobenia. Zahŕňa prácu s vedením spoločnosti, pri ktorej budú konkretizované ciele a predstavy o smerovaní jednotlivých tímov, manažérov a ostatných zamestnancov.

Ako kouč budem sprevádzať Vašich zamestnancov v určitých situáciách každodenného profesionálneho života a budem ich viesť k tomu, aby sami nachádzali osobné riešenia. Na individuálnu prácu s každým členom tímu kladiem veľký dôraz. Následne je možné koučovať tím spoločne za účelom docielenia spolupráce jednotlivých jeho členov. Všetko však závisí od požiadavky vedenia firmy na služby, ktoré budú odo mňa ako kouča požadované.

Moje koučingové služby pre firmy:

 • Koučovanie pre podnikateľov
  osobnosť podnikateľa, vedenie, firemné postavenie
 • Koučovanie pre manažérov
  určenie pozície, sebareflexia, plánovanie kariéry, personálny manažment, osobný stresový manažment
 • Koučovanie pre zamestnancov
  príprava na ďalší kariérny skok, zlepšenie výkonu v súčasnej pozícii, individuálny rozvoj, práca v tíme
 • Výber zamestnancov
  pomoc pri výbere personálu pre konkrétne pozície
 • Riadenie zdravia pri práci
  stresový manažment pre zamestnancov.

V prípade záujmu o koučing pre firmy Vám vypracujem cenovú ponuku na základe Vašich individuálnych potrieb.